Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbronn

1961_aw_Offenburg

1961_aw_Offenburg