Süddeutsches Eisenbahnmuseum Heilbronn

1958-10-10__1 Kohlegleis

1958-10-10__1 Kohlegleis